متاسفانه لحظاتی قبل سارقین مسلح  از خدا بی خبر و اخلال گران امنیتی یکی از همشهریان عزیزمان را به نام آقای رسول عابدی در حین سرقت مسلحانه  از  طلا فروشی بعثت  محله ولدان واقع در خیابان ملت  به قتل رساندند و فرد دیگری را هم به شدت مضروب نمودند  ...