بیستمین جلسه همیاران ولدان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در فرهنگسرای اسوه برگزار شد .در این جلسه موضوعات مهم محلی از جمله روند آزاد سازی فاز دو خیابان ملت و کمک به آزادسازی و حل مشکل تعدادی از مالکین بحث و تبادل نظر شد و قرار بر این شد تا جهت تسریع در آزادسازی جلسه ای مشترک با شهردار منطقه و مالکین برگزار شود تا توافقی سودمند هم برای شهرداری و هم مالکین انجام شود . همچنین در این جلسه آقای شومالی گزارشی از تشکیل کلاسهای ترم تابستان فرهنگسرا ارائه دادند وکما فی السابق درخواست همکاری همه اهالی با فرهنگسرا را داشتند تا این فرهنگسرا به تعطیلی کشیده نشود . همچنین در این جلسه آقای عادلی راد تعدادی نامه در جهت پیگیری وضعیت اتباع بیگانه غیر مجاز ورفع  مزاحمت های آنها  برای اهالی تهیه کرده بودند که متاسفانه بحث پیگیری این نامه ها در جلسه رای نیاورد و منتفی شد . بیشتر دوستان این نظر را داشتند که چون بیشتر اهالی وابسته به اتباع بیگانه هستند پیگیری این نامه ها به ضرر اهالی است!

تنها یک نمونه آسیب به قشر ضعیف محله ولدان از حضور بیشمار اتباع بیگانه را می توان به رشد قارچ گونه اجاره های منازل مسکونی در محله ولدان نام برد که با توجه به پرداخت مبالغ کلان توسط اتباع بیگانه اجاره منازل مسکونی داخل محله برای بومی های محله بسیار کمر شکن و غیر ممکن است .