با توجه به درخواست متعدد اهالی ولدان در گروه های اجتماعی محله ولدان از جمله واتس آپ در رابطه با وضعیت کارگاه های موزاییک سازی در منطقه دو و انتقاد های فراوان نسبت به تبدیل کارگاه های خریداری شده توسط شهرداری به انبار ضایعات شهرداری و همچنین عدم پیشرفت آزاد سازی کارگاه های موزاییک سازی با توجه به اختصاص بودجه ۱۷ میلیاردی توسط شورای شهر به این امر از مسولان شهری از جمله شهردار محترم منطقه دو تقاضا می کنیم نسبت به این دغدغه محلی توجه کرده و این نکته را در نظر گرفته که یکی از دلایل نابسامانی به وجود آمده در سالهای گذشته در خیابان مادی شمس آباد تبدیل فضای سبز موجود به انبار ضایعات و نخاله ها توسط شهرداری بوده . یکی از اقدامهای موثر شهرداری خریداری و آزادسازی کارگاه ها موزاییک سازی در سال گذشته بود ولی متاسفانه با تبدیل کارگاه های خریداری شده به انبار دیوار بی اعتمادی بلندی بین مردم و شهرداری خصوصآ مالکین کارگاه ها به وجود خواهد آمد . با توجه به مصاحبه قبل از سال نو با شهردار محترم منطقه و قول ایشان در رابطه با تسریع آزاد سازی ها توقع اهالی از شهرداری بسیار زیاد شده و مرتبآ در شبکه های اجتماعی این موضوع مطرح می شود که چرا  با آغاز سال ۹۴ شهرداری هیچ اقدام موثری انجام نداده ؟ امیدواریم همینطور که شهردار منطقه کاری را که هیچ کدام از شهرداران سابق منطقه حتی توان مطرح کردن آنرا نداشتند ولی ایشان با جدیت شروع کردند به سرانجام برسانند.