با توجه به اینکه خیابان مادی شمس اباد ولدان یکی ازچندین ورودی و خروجی محله ولدان و اینکه شاید بتوان از مهم ترین دسترسی های محله ولدان با توجه به اینکه این خیابان محل دسترسی  اهالی به خیابان امام خمینی(ره) و دروازه تهران می باشد ولی متاسفانه به دلیل وجود کارگاه های موزاییک سازی در باند شمالی این خیابان بر خلاف باند جنوبی شهرداری هیچگونه هزینه ای برای این باند انجام نداده و  بارها شاهد بوده ایم که در شب این خیابان محل باج خواهی اراذل اوباش بوده و همچنین تاریکی این خیابان به علت عدم وجود روشنایی منجر به حادثه های فراوان از جمله انحراف وسائل نقلیه و سقوط آنها به مادی شده است و خسارات زیادی تاکنون در بر داشته است به همین دلیل انجمن ولدان بر آن شد تا به صورت جدی این مسئله را از طریق شهرداری منطقه و اداره برق غرب اصفهان پیگیری نماید که به حمدالله توانسته است موافقت شهرداری و اداره برق منطقه را در جهت نصب روشنایی در سرتاسر باند شمالی این خیابان بگیرد و در اینده نزدیک شاهد تحقق این امر خواهیم بود در کنار این پیگیری ها این انجمن به دنبال موافق شهردار منطقه در جهت جدول گذاری این باند همانند باند جنوبی است تا از خطرات سقوط وسائل نقلیه  به این مادی جلوگیری نماید هر چند که شهردار محترم منطقه بارها عنوان کردند که تا وقتی که این کارگاه ها  در این خیابان حضور دارند از صرف هزینه برای این خیابان معذور هستند ولی با نامه نگاری های متعدد و پیگیری های زیاد و همچنین توجه ویژه شهردار محترم به رفع معظلات منطقه قول هایی در جهت جدول گذاری داده اند که امیدواریم در آینده عملی شود .

جهت مشاهده تصاویر نامه ها بر روی آنها کلیک کنید