در پی نامه نگاری های متعدد به ریاست محترم مخابرات اصفهان ( شماره ثبتی۱۶۹۲۹۷ در اداره کل مخابرات اصفهان)  ،سازمان بازرسی مخابرات کل کشور،وزیر محترم ارتباطات آقای واعظی و… توسط پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل(ع) در راستای بسیج مردمی و تلاش در جهت رفع نیازهای و مشکلات محله ولدان سرانجام امروز آقای خالوئی مسئول پیگیری اینترنت پرسرعت محله ولدان در تماسی که با ایشان داشتیم اعلام نمودند در صورت استقبال اهالی ولدان  تا پایان سال نسبت به واگذاری اقدام خواهد شد

از کلیه عزیزانی که مایل هستند از اینترنت پرسرعت برخوردار شوند تقاضا می شود پیرو هماهنگی های صورت گرفته با آقای خالوئی برای ارسال اسامی متقاضیان / به پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل(ع) ولدان مراجعه نمائید .

زمان از تاریخ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند همه شب بعد از نماز مغرب و عشاء الی ۲۱