به دنبال اجرای طرح هر هفته افتتاح چند پروژه، ظهر امروز ۳ پروژه فرهنگی عمرانی منطقه ۲ با حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و ساکنان این منطقه به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی فاز دوم خیابان ملت حدفاصل خیابان های شهیدان – کهندژ با هزینه ای بالغ بر ۷میلیارد تومان ظهر امروز به بهره برداری رسید .

در حاشیه این مراسم ساکنین محله ولدان مهمترین مشکلات خود را با مسولان شهری در میان گذاشتند که این مسولان جهت رفع محرومیت از این منطقه قول مساعد دادند.

تصاویر اختصاصی به زودی