عملیات بتون ریزی مرکز بهداشت ولدان دیروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه پایان یافت . به گفته آقای انشائی پیمانکار این طرح ،با پایان بتون ریزی این مرکز عملیات دیوار چینی آن به زودی شروع و مدت یک ماه به اتمام خواهد رسید . و در مرحله بعدی عملیات نازک کاری انجام خواهد گرفت همچنین ایشان عنوان کردند تلاش می کنند این پروژه را در اسرع وقت و با کیفیت بالا تحویل اداره بهداشت جهت خدمت رسانی به اهالی محترم منطقه نمایند . لازم به ذکر است این پروژه به همت همیاران ولدان و اداره بهداشت منطقه دو و با مساعدت شهرداری منطقه دو اصفهان در حال اجراست .

تصاویر بیشتر در ادامه همین مطلب

http://veldani.persiangig.com/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/IMG_8251.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/IMG_8265.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/IMG_8253.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/IMG_8273.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/IMG_8270.JPG