به دعوت و هماهنگی همیاران محله ولدان جلسه ای مشترک جهت رفع مشکلات محله ولدان با حضور معاون محترم شهردار اصفهان آقای باباصفری و مهندس جعفری شهردار منطقه دو و چند تن از معاونین محترم و همچنین تعدادی از اعضا همیاران ولدان در تاریخ ۱شهریورماه ۱۳۹۴ برگزار شد.

در این جلسه درخواست های اهالی محله ولدان توسط همیاران به اطلاع معاون شهردار محترم اصفهان رسید و مقرر شد در آینده نزدیک در طرح و برنامه های شهرداری منطقه دو دیده شود که به قرار ذیل می باشد:

۱: احداث باغ بانوان محله ولدان

۲: احداث ورزشگاه زمین فوتبال چمن

۳: ادامه پارک محله ولدان و تکمیل آن از لحاظ امکانات

۴: استخر سرپوشیده شنا

۵: پارک مخصوص تفریح و بازی کودکان

۶:جانمایی ایستگاه های اتوبوس

۷: باز نمودن محور زیر دکل فشار قوی

۸: آزادسازی و احداث هر چه سریعتر خیابان ۴۵ متری از خیابان امام خمینیبه کهندژ

۹: ازادسازی و احداث خیابان اردشیر

۱۰: گلوگاه هاو پیاده روهای خیابان ملت

۱۱: آب نما و ورودی خیابان ملت از طرف خیابان شهیدان غربی

۱۲: پرداخت کامل حق و حقوق موزائیک سازان و تجدید نظر در خصوص قیمت گذاری زمین های آنها و قیمت واقعی و کارشناسی شده که حق و حقوق چندین ساله آنها ضایع نگردد.

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7776.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7780.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7784.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7786.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7787.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7790.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7792.JPG

http://veldani.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C/IMG_7794.JPG