روز گذشته گروه تصویر برداری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان از تعدادی از مساجد محله ولدان جهت ساخت مستند روز مساجد تصویر برداری کرد . لازم به ذکر است همایشی به همین مناسبت پنجشنبه در فرهنگسرای اسوه برگزار خواهد شد. کلیپ ها ی ضبط شده توسط دوربین سایت ولدان در قسمت ویدئو ها قرار خواهد گرفت