همایش تجلیل از ائمه جماعت و خادمین مساجد محله ولدان با هدف افزایش فعالیت های فرهنگی در مساجد و آشناسازی شهروندان با این برنامه ها ۲۹ مردادماه در فرهنگسرای اسوه برگزار می شود. 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، رییس فرهنگسرای اسوه بیان کرد: مراکز فرهنگی نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه دارد، مساجد هم به عنوان مکان مذهبی و قابل اعتماد برای شهروندان می تواند یکی از بهترین مکان ها برای ارائه فعالیت های فرهنگی باشد. 
"کاویانی" با بیان اینکه مساجد محله ولدان در برگزاری برنامه های فرهنگی بسیار فعال هستند، گفت: در همین راستا فرهنگسرای اسوه مصادف با روز جهانی مساجد در همایشی از ائمه جماعت و خادمین مساجد محله ولدان تجلیل به عمل آورد. 
وی با اشاره به اینکه این همایش با هدف افزایش فعالیت های فرهنگی در مساجد و آشناسازی شهروندان با این برنامه ها در مساجد برگزار می گردد، افزود: در این همایش مستندی از فعالیت های انجام شده در مساجد و مصاحبه با خادمین و مسئولین برگزاری برنامه ها ارائه می شود. 
قابل ذکر است این همایش روز ۲۹ مردادماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در سالن اجتماعات فرنگسرای اسوه واقع در خیابان صمدیه لباف، کوی مسجد الزهرا (س) برگزار می شود.