درگذشت مرحوم حاج حیدر عباسی  پدر شهید بزرگوار قدمعلی عباسی را از طرف پایگاه های بسیج حضرت ابوالفضل(ع) و صاحب الزمان(عج) ولدان به خانواده آنمرحوم تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و اجر جمیل خواستاریم . لازم به ذکر است مرحوم حاج حیدر عباسی در طول سالهای جنگ تحمیلی با حضور خود در کنار رزمندگان از ایثارگران ۸ سال ذفاع مقدس به حساب می آمدند. روحش شاد و یادش گرامی باد.