مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) لازم به ذکر است به دلیل سینه زنی و نوحه خوانی در تاریکی کامل و رعایت شان مجلس ( استفاده نکردن از فلش دوربین ) تصویری از مراسم نوحه خوانی تهیه نشد.