جلسه با حضورشهرداران مناطق ۲ و ۹ و۱۱ و  معتمدان محلات مناطق غرب اصفهان واعضای محترم شورای شهر و ریاست سازمان تبلیغات اسلامی استان و رییس اوقاف ناحیه یک و سایر مسئولان استانی در امامزاده ابراهیم سودان