برگزاری مسابقات جام مولای عرشیان در سالن مجموعه ورزشی میثاق ولدان