جشن میلاد امام رضا(ع) و گرامی داشت دهه کرامت توسط هیئت علی ابن موسی الرضا(ع) ولدان در مسجد ملا حیدر مشهد جنب باب الجواد(ع) حرم مطهر رضوی در سال ۱۳۹۴ و تصاویر دیگر از کاروان هیئت علی ابن موسی الرضا(ع) ولدان