مراسم نمادین کاروان ورود به کربلا محله ولدان همزمان با فرارسیدن اولین جمعه ماه محرم در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴تصاویر اختصاصی سایت ولدان