دیدار از جانباز مصطفی خانی توسط اعضای محترم شورای شهر و شهردار منطقه و معاونین و نمایندگان پایگاه بسیج ولدان و … درروز میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و در ادامه بازدید از روند بازسازی مسجد امام حسن مجتبی (ع) ولدان