برگزاری مسابقه فینال جام شهدای ولدان  و قهرمانی تیم استقلال ولدان  و نایب قهرمانی تیم ضربت ولدان