مراسم رونمائی از پرچم اهدایی آستان قدس رضوی به مسجد امام حسن مجتبی(ع) ولدان