ساختمان جدیدمسجد امام زمان(عج) در سال…… افتتاح گردید . ساختمان قدیمی این مسجد که در محل فعلی نانوائی امام زمان(عج) ولدان بود به دلیل وسعت کم با کمک اهالی محله و خیرین زمین فعلی آن خریداری و ساختمان جدید در سه طبقه احداث شد.

با توجه به تشکیل پایگاه بسیج صاحب الزمان (عج) ولدان در این مسجد به عنوان دومین پایگاه بسیج محله ولدان و فعالیت های فرهنگی و تفریحی این مسجد و پایگاه توانسته است جوانان بسیاری از محله را جذب برنامه های متنوع خود بکند .

 

تکمیل اطلاعات به زودی