آدرس: اصفهان خیابان شهیدان غربی خیابان ملت محله ولدان

این مسجد مکان اصلی هیئت دلدادگان علمدار محله ولدان می باشد .این هیئت برنامه های گوناگون مذهبی برای ایام مختلف اجرا می کند و توانسته است تعداد زیادی از جوانان محله را جذب خود کند متاسفانه به دلیل وسعت کم این مسجد نماز جماعت در این مسجد برگزار نمی شد و این مکان به غیر از روز عاشورا هیچ استفاده مذهبی از آن در گذشته نبود ولی خوشبختانه با تاسیس این هیئت در چندین سال گذشته این مکان به مکانی فعال تبدیل گردیده است.