این قرض الحسنه در سال ۱۳۵۲ به صورت رسمی فعالیت خودش را با هدف اهداف خیر خواهانه  شروع کردو در سال ۱۳۵۷ به صورت رسمی شماره ۲۹۵ به ثبت رسید . این قرض الحسنه در کنار انجام امور مالی و همچنین پرداخت  وام قرض الحسنه فعالیت های خیر خواهانه دیگری از جمله خیریه حضرت سجاد(ع) را جهت کمک به نیازمندان واقعی جامعه راه اندازی کرده و در این امر موفق بوده .

آدرس: اصفهان خیابان شهیدان غربی خیابان ملت

تلفن: ۳۲۷۲۴۰۰


خیریه

تاسیس: سال ۱۳۵۶ 
هدف: کمک به مستضعفان و یتیمان. 
محل تأمین هزینه‏ ها: فروش تاج‏گل و تابلو تسلیت، نذورات، جمع‏ آوری صندوقات صدقه‏ خیریه. 
موضوع فعالیت: خدمات رفاهی، شامل مستمری ماهیانه به خانواده ‏های تحت پوشش و همچنین تهیه و توزیع ارزاق. 
تعداد افراد تحت پوشش: ۱۵۰ خانوار. 
حوزه‏ی فعالیت: منطقه‏ ولدان اصفهان.