فرهنگسراي بزرگ اسوه  سال 1386با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد ريال در زميني به مساحت 2300 متر مربع و با 3600 متر مربع زيربنا در خيابان شهيد صمديه لباف  محله ولدان احداث شده كه در اين مجموعه بزرگ فرهنگي، تمام امكانات مورد نياز فرهيختگان و فرهنگ دوستان و طالبان علم و دانش، شامل سالن اجتماعات و سالن مطالعه خواهران و برادران، مخزن كتاب، اتاق رايانه، كارگاه‌هاي هنري، كلاس‌هاي آموزشي و… وجود دارد.

تلفن فرهنگسرا  3271002

سالن مطالعه اسوه
۱۳۸۶ : سال تاسیس
خواهران و برادران ۷۰ نفر : ظرفیت سالن
۱۷۵ : تعداد کتاب
   
۳۲۷۱۰۰۰ : تلفن
۲ : منطقه