دبستان شهید عراقی

 

ابتدایی شهيد عراقي «رودکی سابق»
نام مدیر سعیدشریفی
پست الکترونیک eraghi1@isfedu5.com
تلفن 3270977
آدرس صمدیه لباف کوچه فرهنگسرای اسوه  محله ولدان
آدرس سایت  
صفحه شخصی