شهید نصرالله جعفری

شهید مصطفی جعفری  : بيست و دوم مهر 1341، در شهرستان اصفهان ولدان  چشم به جهان گشود. پدرش رجبعلی، ازکارافتاده بود و  تا سوم متوسطه درس خواند.  شاگرد خیاط بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. سوم خرداد 1361، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

 

روحش شاد و یادش گرامی