مرتضی عباسی

 

شهید مرتضی عباسی   ش : يكم فروردين 1345، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسین، سيمانکار بود.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  تراشکار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و سوم تير 1361، با سمت آر پی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است. برادرش بهرام نيز شهيدشده است.

 

 

 

 

روحش شاد و یادش گرامی