محمد رضا خانی

 

 

شهید محمد رضا خانی سال 1345 در شهرستان اصفهان محله ولدان به دنیا آمد .پدرش میرزاعلی خوارو بار فروش بود .

در تاریخ 1363/12/12 در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد .پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان مقابل خیمه حسینی گلستان به خاک سپرده شد.

محمد رضا خانی