محمد رضا برقعیان

متاسفانه هیچ زندگی نامه ای در اختیار نداریم

 خدمات ارزنده این شهید بزرگوار دکتر محمد رضا برقعیان به همه مردم خصوصآ محله ولدان ما را بر آن داشت تا در بین شهدای ولدان یادبودی مهیا کنیم . این عزیز سالیان سال با خدمت به مردم محله ولدان حق بزرگی به همه ما مردم محله ولدان دارند .

من خود از نزدیک به مدت خیلی کوتاهی افتخار داشتم تا در خدمت این بزرگوار باشم و به بزرگ مرد بودن این عزیز پی ببرم .طی چندین سالی که شهید برقعیان در محله ولدان مشغول خدمت رسانی به مردم محله بود همه از این عزیز به نیکی و بزرگی یاد می کردند و می کنند . اگه بیمار بی بضاعتی به ایشان مراجعه می کرد نه تنها پول ویزیت آن شخص را بر می گرداند حتی مراحل بعدی درمان اعم از دارو و آزمایش و… این افراد را خودش بر عهده می گرفت .هر چه از بزرگی این مرد عزیز بیان کنیم کم گفته و حق مطلب را ادا نکرده ایم .

این بزرگوار پس از سالها درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی در سال10/2/ 1378 به فیض شهادت نائل آمد

نام و یاد این عزیز هیچگاه از خاطره ما پاک نخواهد شد یادش گرامی و راهش پر ره رو باد

 

دکتر محمد رضا برقعیان