شهید مجید عباسی  : يكم فروردين 1344، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش رمضان، بقال بود و  تا اول راهنمایی درس خواند.  صافکار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم ارديبهشت 1361، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به دست چپ و پهلو شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

 

 

 

 

 

روحش شاد و یادش گرامی