شهید قدمعلی عباسی  : نوزدهم مرداد 1344، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حیدر، کارگر بود .  دانش آموز پایان دوره ابتدایی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دهم اسفند 1362، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و پهلو شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

 

روحش شاد و یادش گرامی