شهید قاسمعلی عباسی

 

شهید قاسمعلی عباسی : يكم فروردين 1349، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمد، لبنيات فروش بود و  تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند.  کارگر بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و نهم فروردين 1367، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

شهید عباسی

 

روحش شاد و یادش گرامی