فضل اله جعفری ولدانی

شهید فرض الله(فضل الله) جعفری ولدانی  : يكم دي 1338، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش علی، کارگر کارخانه بود .  تا پایان دوره متوسطه در رشته  تجربی درس خواند.  کارمند بود. سال1362 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و نهم فروردين 1366، در سردشت  بر اثر اصابت ترکش به سینه توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

ولدانی

 

 

 

جعفری ولدانی

 

روحش شاد و یادش گرامی باد