عبدالرسول شریفی

 

شهید  عبدالرسول شریفی  : يكم فروردين 1342، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و   تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  تراشکار بود. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم تير 1361، با سمت آر پی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به گردن شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

01-15-49 : کد مزار

 

روحش شاد و یادش گرامی باد