شهید نوروزعلی ابراهیمی

شهید نوروز علی ابراهیمی : يكم شهريور 1345، در شهرستان اصفهان محله ولدان  چشم به جهان گشود. پدرش علی، سيمانکار بود.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  سنگ کار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيستم ارديبهشت 1361، با سمت آر پی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش اصفهان  واقع است.

 

نوروز علی ابراهیمی ولدانی

 

 

روحش شاد و یادش گرامی باد