شهید سید محمود احمدی دوازدهم تير 1337، در شهرستان آبادان چشم به جهان گشود. پدرش سیدعلی اصغر، کارگر ذوب آهن بود   تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  سرباز یکم ارتش در جبهه حضور يافت. هفتم مرداد 1361، با سمت بی سیم چی در جاده اهواز – خرمشهر بر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.