شهید سید مجتبی کاظمی شیخ شبانی : چهاردهم شهريور 1326، در شهرستان شهرکرد چشم به جهان گشود. پدرش سیدنگهدار، ازکارافتاده بود  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  بنا و معمار بود. سال1351 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در عین خوش دهلران بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. پیکرش مدتها درمنطقه برجای مان و پس از  تفحص، تشییع و به خاک سپرده شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

 

 

 

روحش شاد و یادش گرامی