شهید سعید(الیاس)خسروی پنجم ارديبهشت 1346، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عباسقلی، کارگر ذوب آهن بود . تا دوم راهنمایی درس خواند.  تراشکار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دهم دي 1361، با سمت آر پی جی زن در چزابه  شهيد شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.