شهید رضا خانی

شهید رضا خانی : یکم تیر ۱۳۳۴، در شهرستان اصفهان ولدان  چشم به جهان گشود. پدرش عباس، کشاورز بود و  تا پایان دوره متوسطه در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند و دیپلم گرفت.   نقاش بود. سال۱۳۵۵ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور یافت. سیام تیر ۱۳۶۰، در مریوان بر اثر اصابت گلوله(سوختن تمام بدن) توسط نیروهای عراقی شهید شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

شهید رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

رضا خانی

 

 

رضا خانی

 

 

رضا خانی

 

 

روحش شاد و یادش گرامی