سردار حسین شریفی

فرمانده گردان تیپ قمر بنی هاشم

سردار پاسدار شهید حسین شریفی ولدانی  : يكم فروردين 1336، در شهرستان اصفهان محله ولدان چشم به جهان گشود. پدرش هاشم، کشاورز بود   تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  تعمیرکار خودرو بود. سال1360 ازدواج کرد و صاحب يك پسر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. دوازدهم آبان 1361، با سمت مسـؤل واحد خمپاره انداز در عین خوش دهلران بر اثر اصابت ترکش خمپاره توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش اصفهان  واقع است.

 

حسین شریفی

 

 

حسین شریفی

 

 

 

 

 

سردار حسین شریفی

 

روحش شاد و یادش گرامی باد