شاه محمدی

شهید حسین شاه محمدی: نهم آذر 1344، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کارگر بود .  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم اسفند 1363، با سمت خمپاره انداز در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.