نام و نام خانوادگی :شهید  حاج رضا شریفی   محل تولد : ولدان اصفهان
محل مزار : 53 (گلزار شهدای تهران – بهشت زهرا سلام الله عليها)