بهرام عباسی

 

شهید بهرام عباسی : يكم فروردين 1341، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسین، سيمانکار بود و   تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  سیمانکار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيستم اسفند 1363، در جزیره مجنون عراق  شهيد شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است. او را  رسول نيز مي ناميدند. برادرش مرتضی نيز شهيدشده است.

 

 

 

 

 

 

روحش شاد و یادش گرامی باد