شهید الیاس خسروی پنجم اردیبهشت ۱۳۴۶، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عباسقلی، کارگر ذوب آهن بود و م تا دوم راهنمایی درس خواند.  تراشکار بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم دی ۱۳۶۱، با سمت آر پی جی زن در چزابه  شهید شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است. او را  سعید نیز می نامیدند.