ولدان دهی بود جزو دهستان ماربین شهراصفهان.
ولدان منطقه ایی بود کوچک وقشنگ وصحرایی دلکش ومنزّه ، پر ازدرختان گل وپرورش گاه گل رُز . این قسمت درشمال اصفهان. گوشه باریکی ازآن تا نزدیکی کارخانۀ روغن نباتی نازنین راه اصفهان ـ تهران می رسد.
امروزه این قسمت نیزوارد محدوده شهرنشینی اصفهان گردیده است…و به تدریج تمامی آثار کهن درآن ازبین رفته است.
ازلحاظ واژه شناسی درزبان پهلوی حرف ((ر)) و ((ل)) یک علامت دارد. ولذا درزبان پهلوی ((ولدان)) و ((وردان)) هردو یک کلمه وحاکی از یک معنی است.
((ورد )) به معنای گل اصلأ یک لغت فارسی است واز زبان فارسی به عربی رفته است.و ((وردان)) یک صورت صحیح جمع کلمه پهلوی است. به معنی محل پرورش گل وگلها.
به این ترتیب این نام را بردهی نهادند که صحرای دلکش آن پرورش دهنده گل بود. همچنین کلمه وردان معادل ولدان معادل ((گلان )) هم جمع است و هم نسبت . بنابراین ولدان یعنی سرخ گلان آتشین و به این ترتیب از نام آن پیدا است که این دیه هم کهن هست وهم زیبا ومتناسب با محصول آن .

البته لازم به ذکر است که قدیمیهای این محله نا م ولدان را بر گرفته

 ازآیه ۱۷سوره واقعه یطوف علیهم ولدان مخلدون به معنای پسران یا نوجوان می دانند.

 نام ولدان ۶ بار در قرآن آمده است .

ولدان از شمال به رهنان ومحله سودان از جنوب به جاوان بالا و برزان و خیابان صمدیه لباف واز شرق به خیا بان امام خمینی از غرب هم به خیا بان کهندژ متصل است.

تاریخ ولدان تا جایی که قدیمی ها برای ما بازگو کرده اند وجود اولیه اصفهان از منطقه

ماربین که ولدان هم جزء آن است شکل گرفته است. موقع حمله اشرف افغان به اصفهان

چند تن از ماموران اشرف که افاغنه هم بوده اند قصد چپاول این محله را داشتند که با مقاومت مردم این محله مواجه می شوند و به دستور اشرف آب بر این محل می بندند و کلیه خانه ها و دیوار باغها خراب می شود به جز حمام قدیم که متاسفانه با دستکاری معماری آن حال و هوای قدمت آن از بین رفته .با این وجود در حال حاضر این محله ۳۰سال است که میزبان افاغنه مهاجر می باشد که معلوم نیست تا چند سال دیگر بایستی به کشور خود باز گردند البته وجود سنگ کوبی های متعدد و موزاییک سازی ها موجب اقامت طولانی مدت انها در این محله شده .

وجود امام زاده بی بی فاطمه بنت حضرت موسی ابن جعفر (ع) و ارادت خاص مردم این محله و محلات دیگر و  کسانی که از سر تا سر کشور به این امام زاده مقدسه تشرف پیدا می کنندهم دلیلی بر قدمت این محله می باشد.

منبع : استخراج شده از دهخدا و آبادیهای عبدالحسین زرین کوب